FARMET


Farmet är en dynamiskt växande tjeckiska företag involverade i utveckling, produktion, försäljning och service av lantbruksmaskiner för markbearbetning, sådd och teknik för bearbetning av oljeväxter, vegetabiliska oljor och foderproduktion.

Farmet a.s.:

- Det riktar sig till produkter av hög kvalitet och högt bruksvärde
- Globalt konkurrenskraftiga produkter
-Användning i hög produktiv jordbruks och bearbetningen


Visste du att
Winston Churchill föddes på en damtoalett.
Dagen i historia
Idag - Lördagen den 22 September 2018
Maurits Moritz

1980 - Kriget mellan Iran och Irak bryter ut.
Citat

Förbjuden väg är ofta hårt sliten

Svenskt ordspråk