FARMET


Farmet är en dynamiskt växande tjeckiska företag involverade i utveckling, produktion, försäljning och service av lantbruksmaskiner för markbearbetning, sådd och teknik för bearbetning av oljeväxter, vegetabiliska oljor och foderproduktion.

Farmet a.s.:

- Det riktar sig till produkter av hög kvalitet och högt bruksvärde
- Globalt konkurrenskraftiga produkter
-Användning i hög produktiv jordbruks och bearbetningen


Visste du att
Ralph Lauren ursprungligen hette Ralph Lifshitz.
Dagen i historia
Idag - Onsdagen den 12 Augusti 2020
Klara

2000 - Den ryska atomubåten Kursk förliser i Norra Ishavet.
Citat

Those who do not understand Unix are condemned to reinvent it, poorly.

Henry Spencer