FARMET


Farmet är en dynamiskt växande tjeckiska företag involverade i utveckling, produktion, försäljning och service av lantbruksmaskiner för markbearbetning, sådd och teknik för bearbetning av oljeväxter, vegetabiliska oljor och foderproduktion.

Farmet a.s.:

- Det riktar sig till produkter av hög kvalitet och högt bruksvärde
- Globalt konkurrenskraftiga produkter
-Användning i hög produktiv jordbruks och bearbetningen


Visste du att
Winston Churchill föddes på en damtoalett.
Dagen i historia
Idag - Söndagen den 21 Oktober 2018
Ursula Yrsa

1833 - Svenske uppfinnaren, kemisten och donatorn Alfred Nobel föds.
Citat

Domstolen konstaterar att någon proffsboxning från Anders Eklunds sida inte har förekommit!

Gävle tingsrätt