Gödning

Start gödning

Majs som sås när jorden är tjänlig kommer inom loppet av några dygn att börja gro.
Grodden växer snabbt i startgödningen.
Gödningen skall placeras ca. 5cm från fröet i sidled och 5 cm djupare.

Vi rekommenderar:
16-26 kg fosfor/ha
14-24 kg kväve/ha


Visste du att
På Al Capones visitkort stod det att han sålde begagnade möbler.
Dagen i historia
Idag - Tisdagen den 16 Juli 2019
Reinhold Reine

1945 - Trinitytestet, den första kärnvapenprovsprängningen, genomförs.
Citat

Friheten är odelbar och kan inte medges i grader.

Maurice Girodias