Lätt att beställa.

Du kan alltid nå oss med din beställning.
Ring eller maila.
Vi ser alltid till att du får din leverans så fort som möjligt.

Bra att veta om odling och hantering av majs.


Att tänka på för en lyckad majsodling.

 • Jorden skall vara fri från ogräs.
 • Tillföra rätt sorts näring
 • Jordtyp och jordbehandling
 • Riktigt utfört såarbete
 • Rätt såtidpunkt
 • Rätt startgödning och dess placering
 • Mekanisk renhållning
 • Kemisk renhållning
 • Val av majssort
 • Skördetidpunkt
 • Skörd och ensileringsteknink


Visste du att
På Al Capones visitkort stod det att han sålde begagnade möbler.
Dagen i historia
Idag - Tisdagen den 16 Juli 2019
Reinhold Reine

1945 - Trinitytestet, den första kärnvapenprovsprängningen, genomförs.
Citat

Ju mer man vet, desto mer vet man hur mycket man inte vet.